Technické informácie podlahy

1. Záťažové triedy:

Záťažová trieda určuje do akých priestorov je podlahovina vhodná. Záťažové triedy pre laminátové podlahy sú pevne stanovené európskou normou EN13329 a sú rozdielne pre privátne a komerčné (priemyslové) účely.

 

Bytové priestory:

Záťažová trieda 21 – vhodné do miestnosti (spálňa)

Záťažová trieda 22 – vhodné do miestnosti (obývačka, chodba, jedáleň)

Záťažová trieda 23 – vhodné do miestnosti (schody, kuchyňa, chodba)

 

Komerčné priestory:

Záťažová trieda 31 – vhodné do miestnosti (hotelové izby, archívy, malé kancelárie)

Záťažová trieda 32 – vhodné do miestnosti (čakárne, kancelárie, ordinácie, obchody)

Záťažová trieda 33 – vhodné do miestnosti (školské triedy, škôlky, obchodné domy, kancelárie, nemocnice)

Záťažová trieda 34 – vhodné do miestnosti (nemocnice, ordinácie, schodiská, haly, obchodné domy)

 

Záťažové triedy 21 – 23 sa dnes už málo používajú. Všetky podlahy sú dodávané v komerčnej minimálnej záťažovej triede 31 čo zodpovedá bytovej záťažovej triede 23.

 

Odolnosť laminátovej podlahy voči oderu je udávaná ako trieda oderu (AC 1, AC 2, ... podľa normy DIN EN 13329:2006).

Aktuálne hodnoty:

Trieda Oderu:              AC1          AC2         AC3         AC4         AC5

IP-hodnota:                >900       >1500       >2000      >4000      >6000

Trieda oderu sa stanovuje na základe testu, ktorý predstavuje upevnenie testovaného telesa do upínacieho zariadenia, na teliesko sa priložia brúsnym papierom potiahnuté kolieska, ktoré naň pôsobia otáčavým pohybom. Po každých 100 otáčkach je na testovanom teliesku kontrolovaný oder. . Po každých 200 otáčkach sa mení brúsny papier na trecích kolieskach. Začiatočný bod oderu (IP) je bod, kedy je prvý krát jasne rozoznateľné poškodenie povrchu.

 

2. Emisné normy:

 

E (1) je skratka pre emisné triedy . Emisné triedy označujú materiály na báze dreva podľa množstva uvoľňovaného formaldehydu . Rozlišujú sa triedy E1, E2, E3, pričom trieda E1 je trieda z najnižšou emisiou škodlivých látok. Pre klasifikáciu je určujúci skúšobný priestor. V tomto priestore je skúšané teleso „obmývané“ vzduchom pri konštantnej teplote. Uvoľnený formaldehyd je zachytávaný do destilovanej vody a následne je zameraná hodnota . Obsah formaldehydu sa meria v jednotkách ppm (parts per million - milióntina). U týchto testov nesmie obsah testovaného telesa presiahnuť hodnotu 0,1 ppm , aby ho bolo možné zatriediť do emisnej triedy E1. Štandardné laminátové podlahy majú tak nízky podiel škodlivých látok , že je ich možné považovať za absolútne neškodlivé.

 

3. Formaldehyd:

 

Je bezfarebný , ostro zapáchajúci plyn. Formaldehyd je dôležitou vstupnou surovinou pre výrobu živice , ktorá sa používa pri výrobe drevených materiálov, ako sú laminátové podlahy alebo stavebné dosky, ako lepidlo. Formaldehyd spôsobuje dráždenie očí , sliznice a dýchacích ciest. . Hranica vnímateľnosti je medzi 0,2 až 1,0 ppm (milióntina ). Vďaka stále tvrdším zákonným opatreniam bol podiel formaldehydu obsahujúcich živíc pri výrobe laminátových podláh tak obmedzený, že podlahy budú zatriedené medzi produkty bez obsahu formaldehydu.

Záťažová trieda určuje do akých priestorov je podlahovina vhodná. Záťažové triedy pre laminátové podlahy sú pevne stanovené európskou normou EN13329 a sú rozdielne pre privátne a komerčné (priemyslové) účely.

 

Bytové priestory:

Záťažová trieda 21 – vhodné do miestnosti (spálňa)

Záťažová trieda 22 – vhodné do miestnosti (obývačka, chodba, jedáleň)

Záťažová trieda 23 – vhodné do miestnosti (schody, kuchyňa, chodba)

 

Komerčné priestory:

Záťažová trieda 31 – vhodné do miestnosti (hotelové izby, archívy, malé kancelárie)

Záťažová trieda 32 – vhodné do miestnosti (čakárne, kancelárie, ordinácie, obchody)

Záťažová trieda 33 – vhodné do miestnosti (školské triedy, škôlky, obchodné domy, kancelárie, nemocnice)

Záťažová trieda 34 – vhodné do miestnosti (nemocnice, ordinácie, schodiská, haly, obchodné domy)

 

Záťažové triedy 21 – 23 sa dnes už málo používajú. Všetky podlahy sú dodávané v komerčnej minimálnej záťažovej triede 31 čo zodpovedá bytovej záťažovej triede 23.

 

Odolnosť laminátovej podlahy voči oderu je udávaná ako trieda oderu (AC 1, AC 2, ... podľa normy DIN EN 13329:2006).