Technické informácie dvere a zárubne

1/ Ako zistiť či sú jednokrídlové dvere ľavé, alebo pravé?

Pri určovaní strany dverí sa vždy treba postaviť čelom k budúcim pántom(závesom), kde budú dvere zavesené (môže to byť buď z vonkajšej strany miestnosti, alebo z vnútornej stranymiestosti-vždy je to individuálne).Ak budú pánty na pravej strane-sú dvere pravé a ak na ľavej strane-tak sú dvere ľavé.

       

2/ Ako správne určiť otváranie dvojkrídlových dverí?

    

3/ Ako správne určiť jednokrídlové posuvné dvere?

   

4/ Ako správne objednať dvojkrídlové posuvné dvere?

   

5/ Aké sú ideálne šírky stavebných otvorov pre interiérové dvere?

   

6/ Aká je ideálna výška stavebných otvorov pre interiérové dvere?

   

7/ Rezmery dverí

8/ Hrúbka múru (ostenia)

Aby ste dostali presnejší rozmer, treba premerať stenu na viacerých miestach. Napríklad dolu,  v strede a hore. Nameraný rozmer porovnáte s tabuľkou, kde sú uvedené varianty s toleranciou a podľa toho si treba vybrať vhodnú hrúbku.

Napríklad:
Hrúbka steny v strede 20,8cm, hore 21,6cm vhodná zárubňa nastaviteľná: od 20 do 22 cm.

Ďalší príklad: nameraná hrúbka strede: 21,5cm hore 22,2cm vhodná zárubňa od 22 cm do 24 cm.

Ako správne objednať dvere a zárubne

 1. Správne zameranie stavebného otvoru je záruka že si vyberiete dobre dvere a zárubne.
 2. Stavebný otvor meriame na šírku, výšku a hrúbku múru.
 3. Na šírku potrebujem 8 až 10 cm viac ako budú dvere napr. na 80-tky dvere potrebujeme otvor 88 až 90cm
 4. Výšku je dobré merať už od jestvujúcej podlahy (laminátová podlaha, dlažba...). Výška otvoru má byť 201-202 cm
 5. Hrúbku múru meriame vždy na viacerých miestach a rozmer zárubne volíme podľa najširšej hrúbke napr. ak máme hrúbku múru 14 cm volíme zárubňu 14-16 cm nikdy nie 12-14 cm, mohlo by sta stať že to tá menšia zárubňa neprekryje. Ak máme rozmer zárubne 13 cm tak potom môžeme zvoliť rozmer 12-14 cm
 6. Pre správne objednanie zárubni na posuvné dvere do stavebného púzdra je potrebené zameranie odborne vyškoleným technikom.
 7. Pre detailnejšie informácie pozrite záložku technické informácie alebo sa obráťte na predajcu.
 8. Pri výbere zárubní a dverí dbajte veľký dôraz na dôslednosť  a budete mať dvere a zárubne, ktoré Vám budú fungovať niekoľko rokov.

Pokyny pre prepravu, montáž, údržbu a používanie interiérových dverí  a obložkových zárubní

Pred začiatkom montáže je potrebné sa oboznámiť s týmito pokynmi!

Preprava:

Interiérové dvere sú dodávané v obale z fólie a kartónovej chráničky hrany dverí. Zárubne sú dodávané v obale z kartónu. Pri preprave dverí a zárubní je potrebné sa vyhnúť hrubému zaobchádzaniu, nerovnému podloženiu, poveternostným vplyvom a vlhkosti. Dvere a zárubne prepravujem a skladujeme vo vodorovnej polohe. Za poškodenia vzniknuté následkom vlastnej prepravy výrobca ani predajca nezodpovedá.

Požiadavky na montáž:

Pre interiérové prostredie na zabudovanie zárubní a dverí je potrebné:

 • Minimálna teplota prostredia 15 oC
 • Maximálny teplotný rozdiel miestnosti oddelených dverami 10 oC
 • Odporúčaná vlhkosť stien, omietok a dlážky max. 12 – 18% s vetraním interiéru
 • Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnostiach oddelených dverami 40 – 50 %
 • Zárubne sú určené pre typizované dvere podľa príslušnej normy
 • Zárubne sa montujú do čistého stavebného otvoru, tzn. po dokončení omietok, obkladov a dlažby
 • Po namontovaní zárubne, nie je možné prevádzať „mokré“ dokončovanie práce, ako je vylievanie nivelizačných hmôt, pokládka dlažieb a pod.
 • Okrem dodaných komponentov k montáži zabezpečte:

Pracovnú dosku s čistým a rovným povrchom, ktorá nespôsobuje poškodenie montovaných prvkov, montážne rozpery, montážnu penu, lepidlo na drevo, tesniaci silikón, kladivo, vodováhu, krížový skrutkovač, imbusový kľúč a distančné kliny.

 • Pokiaľ si netrúfate na montáž obráťte sa na predajcu.

Údržba a kontrola:

Dvere a zárubne pri bežnom používaní vyžadujú minimálnu údržbu – kontrola dotiahnutia skrutiek a nanesenie malého množstva mazacieho tuku do dverových závesov. Povrch čistíme vlhkou bavlnenou tkaninou alebo flanelom (nie mokrou handrou), pomocou zriedených roztokov saponátov bez organických rozpúšťadiel a abrazívnych prímesí. Nezabudnite povrch vždy utrieť dosucha. Vyhýbajte  sa používaniu veľmi mokrej handričky, mohlo by dôjsť k zatečeniu vody do rôznych drážok alebo spojov jednotlivých častí dverí. U dverí s povrchom CPL je možné väčšie znečistenie odstrániť bodovo použitím technického benzínu. Pri použití nevhodného prípravku pri ošetrovaní povrchu dverí môže dôjsť k poškrabaniu povrchu alebo inému poškodeniu. Nie je dovolené používať mechanické škrabky, brúsiva a pod.

Záruka:

Na interiérové dvere a zárubne je poskytnutá záruka v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nedodržovaním vyššie uvedených pokynov. Výrobca doporučuje zveriť montáž zárubne odbornej montážnej firme, ktorá je zaškolená na montáž interiérových dverí a zárubní. Za poškodenie spôsobené neodbornou montážou výrobca ani predajca nezodpovedá!